Et løft for de myke trafikantene

Et løft for de myke trafikantene

Tryggere skolevei på Justvik, bredere fortau i Slettheiveien og nytt dekke på sykkelfeltene i sentrum er noen av forbedringsprosjektene som kommer myke trafikanter i Kristiansand til gode.